Gå direkt till innehåll
Styrelsen för Zeppelin Group (från vänster till höger): Christian Dummler, Alexandra Mebus, Michael Heidemann samt Peter Gerstmann (arkivbild Zeppelin GmbH)
Styrelsen för Zeppelin Group (från vänster till höger): Christian Dummler, Alexandra Mebus, Michael Heidemann samt Peter Gerstmann (arkivbild Zeppelin GmbH)

Pressmeddelande -

Zeppelin Group ökar försäljningen trots Corona-krisen och presenterar ett bra resultat

Zeppelin-koncernen ser framåt med försiktig optimism.

Sammanfattning:

• Koncernens försäljning: 3,3 miljarder euro
• EBITDA: 394 miljoner euro
• Koncernens resultat före skatt: 125 miljoner euro
• Antal anställda: 10 170
• Alla affärsenheter bidrar till det positiva resultatet.
• Med tanke på den utmanande tid vi lever i är koncernledningen mycket nöjd med resultatet under räkenskapsåret 2020 och är försiktigt optimistisk för framtiden.

Friedrichshafen / Garching, München, 26 mars 2021.

Zeppelin-koncernen avslutar budgetåret 2020 med ökad försäljning, högre rörelseresultat (EBITDA) och ett solitt resultat före skatt.
Koncernens försäljning uppgick till 3,3 miljarder euro (föregående år: 3,1 miljarder euro), en EBITDA på 394 miljoner euro (föregående år: 376 miljoner euro) och ett nettoresultat före skatt på 125 miljoner euro (föregående år: 134 miljoner euro).
Zeppelin-koncernen kunde återigen öka försäljningen och rapportera ett mycket positivt resultat trots påverkan av pandemirelaterade händelser och integrationskostnader för förvärv som gjordes under föregående år.
Creditreform Rating AG bedömde företagets kreditvärdighet för 2020 till över genomsnittet och tilldelade Zeppelin ett A-betyg. Den totala investeringsvolymen för 2020 var 203 miljoner euro. Zeppelin-koncernen är försiktigt optimistisk inför 2021 och förväntar sig en stadig tillväxt trots COVID-19-pandemin.


– Den globala COVID-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för Zeppelin under 2020. De viktigaste skälen till att vi klarat oss så bra är den erfarenhet som vi skaffade oss under finanskrisen 2008/2009 och den strategi som vi utvecklade som ett resultat av den. Våra försäljningssiffror och resultatet för 2020 visar att koncernen håller en god position i ett tufft marknadsläge, säger Peter Gerstmann, styrelseordförande i Zeppelin GmbH och kommenterar resultatet:
– Framgångarna beror på alla människorna inom Zeppelin. Vi är stolta över våra medarbetares engagemang och hängivenhet under den här svåra tiden.

Christian Dummler, VD och CFO för Zeppelin GmbH i Tyskland, tillägger:

– Zeppelin reagerade mycket snabbt på Corona-krisen och vi inrättade en krisorganisation för att kunna säkerställa tjänsteutbudet för våra kunder och för att se till att upprätthålla det interna arbetet. Det utmärkta samarbetet mellan krishanteringsgrupperna, ledningen, arbetstagarrepresentanterna samt förvaltningsrådet har möjliggjort de goda resultaten för räkenskapsåret 2020, säger Christan Dummler och fortsätter:

– Creditreform Rating AG delar vår uppfattning och gav Zeppelin-koncernen hösten 2020 ett A-betyg över genomsnittet. Det åtgärdspaket som vi snabbt genomförde mot bakgrund av pandemin, liksom fokus på framtiden, investeringar i expansion av modern infrastruktur och IT-system var positiva faktorer i bedömningen. Vi ser det som en bekräftelse på att vi är på rätt väg.

– Vi på Zeppelin är stolta över att alla medarbetare tillsammans har tagit till sig utmaningarna med COVID-19-pandemin och genomfört nödvändiga åtgärder både konsekvent och snabbt. Under 2020 var huvudfokus att säkra vår operativa kapacitet som företag, skydda våra medarbetare och säkerställa vårt finansiella oberoende. "Vi är Zeppelin"-filosofin tillsammans med vår företagskultur stödde koncernen under denna svåra tid, avslutar Andreas Brand, styrelseordförande i Zeppelin-koncernen.

Som helhet påverkades Zeppelin-gruppen på många sätt av pandemin. Tillfällig osäkerhet på marknaderna, långsammare offentliga upphandlingar och stängda byggarbetsplatser ledde till en märkbar nedgång på marknaden och orsakade en minskad försäljning av entreprenadmaskiner.

Att större händelser avbröts och att tilldelningen av kontrakt för motorvägsprojekt i Europa försenades hade en skadlig inverkan på Zeppelins uthyrningsverksamhet. Stilleståndet inom segmentet för kryssningsfartyg försämrade Zeppelins verksamhet med motorer och drivlinor avsevärt. Förutom COVID-19 påverkades marknaderna i Östeuropa och Ryssland starkt av sanktioner och politiska spänningar på grund av väpnade konflikter mellan Armenien och Azerbajdzjan, inhemska konflikter i Vitryssland och ömsesidigt politiska beroenden i Ryssland.

Integrationen av de förvärvade bolagen på marknaderna i Sverige, Danmark och Grönland gick enligt förväntningarna och gjorde det möjligt för koncernen att öka försäljningsvolymen trots den tuffa tiden.

Justerat för försäljningstillväxten som kom med förvärven minskade försäljningen med fem procent på grund av effekterna av pandemin. Nettovinsten efter skatt påverkades av kostnaderna för integrationen av den nya verksamheten och den faktiska volymnedgången. Resultatet (EBITDA) justerat för avskrivningar ökade igen jämfört med föregående år och visar koncernens faktiska lönsamhet i krisen.

Marknadsnedgången krävde att korttidsarbete tillämpades på flera platser inom koncernen. I ett mycket tidigt skede användes möjligheterna till flexibla arbetstidsmodeller och distansarbete som en lösning för att ta itu med pandemin.

Trots de ogynnsamma omständigheterna har Zeppelin utvecklat sina affärssegment och utökat sitt utbud av tillfälliga energi- och klimatlösningar genom att förvärva verksamheten i Energyst Rental Solutions. Förvärvet av delar av MTI Mischtechnik stärker utbudet av lösningar för blandning och bearbetning av högkvalitativa bulkmaterial inom segmentet specialkemikalier.

Utsikter för budgetåret 2021

Utvecklingen av den globala ekonomin kommer i stor utsträckning att bero på fortsättningen av COVID-19-pandemin liksom bestämmelser, globala handelstvister och sanktioner. Geopolitiska spänningar och instabila oljepriser påverkar också några av Zeppelins nyckelmarknader.

Icke desto mindre ser Zeppelin försiktigt optimistiskt på framtiden. En förväntad marknadsstabilisering kommer att stödjas av ökade offentliga investeringar i Centraleuropa och fortsättningen av statliga infrastrukturprojekt i Ryssland och Ukraina.

Nya tillväxtmöjligheter öppnas med introduktionen av Caterpillars nya generation grävmaskiner och materialhanterare. Zeppelin förväntar sig också att tillväxten ökar tack vare marknadspositioneringen av produkter och tjänster inom området för reservkraftsgeneratorer till datacenter i norra och östra Europa.

Tillväxtstrategin som lanserades i Skandinavien kommer att fortsätta 2021 med bland annat ett bredare utbud av finansieringslösningar. Under året kommer den operativa integrationen av de nyförvärvade Energyst Rental Solutions att integreras och större delar av MTI Mischtechnik integreras.

När det gäller digitalisering fortsätter Zeppelin att investera i inrättandet av en global datainfrastruktur som en viktig grund för vidareutveckling av digitala affärsmodeller och plattformar för att anpassa tjänster och erbjudanden till framtida krav.

Nyckeltal en överblick

2020

2019

Försäljning

Construction Equipment Centraleuropa SBU

EUR milj.

1,373

1,470

Construction Equipment Norden SBU

EUR milj.

258

n/a

Construction Equipment Eurasien SBU

EUR milj.

494

500

Rental SBU

EUR milj.

528

509

Power Systems SBU

EUR milj.

407

392

Plant Engineering SBU

EUR milj.

306

332

Totalt för hela koncernen [1]

EUR milj.

3,272

3,118

Anställda (Heltidsanställda 31 december, inklusive trainees för 2019, Zeppelin GmbH samt 709 anställda och 8 trainees från förvärven i Sverige och Danmark.)

Totalt för hela koncernen [1]

10,170

9,748

Kassaflöde från den löpande verksamheten [2]

EUR milj.

259.6

75.4

Investeringar

EUR milj.

203

369

EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization)

EUR milj.

394

376

Nettoresultat före skatt

EUR milj.

124.6

133.7

SBU: Strategic Business Unit

All information justerad i enlighet med IFRS


Om Zeppelin-koncernen

Zeppelin-koncernen erbjuder lösningar inom områdena konstruktion, kraft och energi samt projektering och anläggningskonstruktion och är verksam på över 220 platser i 43 länder över hela världen. Nästan 10 000 anställda arbetar tillsammans i ett förvaltningsbolag och sex strategiska affärsenheter: Byggmaskiner Centraleuropa, Byggmaskiner Norden, Byggmaskiner Eurasien (distribution och service av bygg-, gruv- och jordbruksmaskiner), Rental (uthyrnings- och projektlösningar för byggbranschen och industrin), Power Systems (driv- och energisystem) samt Anläggningskonstruktion (projektering och anläggning). Under räkenskapsåret 2020 nådde koncernen en omsättning på 3,3 miljarder euro. Zeppelin GmbH är koncernens holdingbolag med säte i sydtyska Friedrichshafen. Huvudkontoret ligger i Garching bei München. Zeppelin-koncernen är ett stiftelseägt bolag. Rötterna går tillbaka till stiftelsen Zeppelin-Stiftung som grundades av Ferdinand von Zeppelin 1908.

[1] inklusive Zeppelin GmbH och SMC Zeppelin Digit/Zeppelin Lab GmbH

[2] Kassaflöde från den löpande verksamheten (IFRS); definition justerad för 2020 och tidigare

Ämnen

Taggar


Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg.

Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 440 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.

Presskontakt

Joakim Lundberg

Joakim Lundberg

Presskontakt Marknads- & varumärkesansvarig Zeppelin Sverige 072-712 35 00

Relaterat material

Zeppelin Sverige är exklusiv återförsäljare av Caterpillars maskiner och motorer i Sverige

Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg.

Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 440 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.

Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34, 2 tr (Pedagogen Park)
431 44 Mölndal
Sverige